Route

De route naar de ijsbaan is: In Driebergen-Rijsenburg via de Rijsenburgselaan,
Linksaf bij de laatste zijweg, dit is de Jachtlaan.
Ongeveer halverwege aan de rechterzijde is de toegangsweg naar ijsbaan, het fietspad de weilanden in. Bij opening van de ijsbaan zal gezorgd worden voor bebording van de route, met de ijsbaanbordjes zoals in het kaartje te zien is. Op de toegangsweg , vanaf de Jachtlaan, mag niet worden geparkeerd.
route